W czym mogę Tobie pomóc

 

Pomoc i terapię którą oferuję pomoże Ci:

 • Efektywnie zarzadzać emocjami, co sprawi że będziesz w stanie panować nad swoim życiem
 • Poznać metody radzenia sobie ze stresem, smutkiem, lękiem, depresją
 • Rozwinąć poczucie własnej wartości, pewność siebie, asertywność 
 • Budować zdrowe i szczęśliwe związki 
 • Przezwyciężyć ból spowodowany trudnym dzieciństwem, przemocą, traumą
 • Ufać samemu sobie i podejmować trafne decyzje 
 • Poznać siebie i odkryć swój potencjał

 

 

 

 

 

 

 

Posiadam doświadczenie w pracy z następującymi problemami

 

 

 • Stany lękowe
 • Depresja
 • Stres
 • Zaburzenia Obsesyjno - Kompulsywne 
 • Fobie
 • Niska samoocena
 • Asertywność
 • Przemoc
 • Problemy z dzieciństwa
 • Trauma
 • Stres pourazowy
 • Zaburzenia odżywiania
 • Konflikt, problemy w związkach
 • Utrata osoby bliskiej, żałoba
 • Problemy związane z imigracją
 • Uzależnienia 
 • Problemy z agresją 

 

 

Ania Lidia Counselling

156 Great Charles Street

Birmingham B3 3HN

07958 526 220

info@anialidiacounselling.co.uk